Bør man investere i lejlighed i stedet for pensionsopsparing?

Det har altid været en god ide at starte en pensionsopsparing, og det er det fortsat den dag i dag. Dog bør man begynde at overveje, om der er andre muligheder i stedet for den traditionelle pensionsopsparing, især når de nye modregningsregler træder i kraft.

Her vil en stor del af dem med en mellemindkomst blive ramt, og det er især den målgruppe der bør overveje, om det ikke kunne være en ide at investere i fast ejendom. Det kan enten være som et supplement til pensionsopsparingen eller som et decideret alternativ.

”En investeringslejlighed kan være et udmærket alternativ eller supplement til en pensionsopsparing. Det er klart, at man løber en risiko for prisudsving, men jo længere tidshorisont, man har, desto mindre bliver risikoen,” udtaler Christian Bækmark indehaver af PrivatRevision ifølge Finans.dk.

Flere penge ved forældrekøb end pensionsopsparing

Christian Bækmark har lavet en sammenligning, der viser, hvor meget en person med 500.000 kr. opsparing i pension vil have stående efter en 12-årig periode, fremfor at investere 500.000 kr. i en lejlighed.

Det samlede regnestykke viser, at hvis man har 500.000 kr. i pensionsopsparing der forrentes med 6 % om året, så vil de 500.000 kr. nu være 900.000 kr. efter skat. Det beløb er væsentligt højere, hvis man i stedet vælger at investere i en lejlighed. I Christian Bækmarks eksempel har han købt en ny toværelses lejlighed til 2.5 mio. kr. hvor de 500.000 kr. bruges til udbetaling. Det resterende beløb finansieres med et fast forrentet lån med afdrag.

Efter den samme periode på 12 år vil de 500.000 kr. pludselig være forvandlet til 1.4 mio. kr. Gevinsten skal der betales skat af, men har man børn kan man forholdsvis let slippe uden om dette. Det kræver blot, at man benytter sig af forældrekøbsfinten, hvor man sælger din egen bolig og i en kort periode flytter ind i lejligheden.

Vælger man ikke den overstående løsning, så vil man skulle betale 280.000 kr. i skat og så vil det samlede beløb være på 1.07 mio. kr. Det er fortsat 170.000 kr. mere end hvis man havde valgt at sætte pengene ind på sin pensionsopsparing.

Christian Bækmark har ikke taget udgangspunkt i de utrolige stigninger, der har været på ejerlejligheder i løbet af de seneste år, og han fortæller faktisk, at der vil have været langt større gevinst ved investering i en lejlighed end en pensionsopsparing i de sidste par år.

”Reelt har afkastene på boligmarkedet været meget bedre de seneste år. Men det skal man måske være forsigtig med at forvente i helt samme omfang i de kommende år,” lyder det fra Christian Bækmark.

Er du fristet til at hoppe med på bølgen om at investere penge i en lejlighed i stedet for en pensionsopsparing, så kan du altid tage et lån til at hjælpe med udbetalingen. Læs mere her.

Skriv et svar