Nu sker det! Boligmarkedet falder endeligt

Boligmarkedet har længe båret præg af, at der på markedet har været en højere efterspørgsel, end der har været udbud. Og det har for den boligsøgende betydet, at man har været nødsaget til at søge længere væk fra storbyerne eller betale en højere husleje. Og for mange især studerende har det været et frustrationsmoment, der har haft stor indflydelse på hverdagen og valg af uddannelsesinstitution.

Men efter flere år med høj husleje og mangel på boliger i storbyerne synes udviklingen nu at tage en anden drejning. For i kraft af kommunale tiltag og mere frie rammer for de professionelle bygherrer har man igangsat nye bebyggelsestiltag, som skulle være med til at stagnere markedet. 

Læs med videre i artiklen her, hvor vi kigger på, hvilke områder der specielt har kunne opleve lavere husleje og flere boligtilbud.

Aarhus: Flere boliger overalt

I en by som Aarhus, der de seneste år i den grad har været præget af vækst, har man gjort noget ved den problematiske boligmangel. Og resultatet er blevet, at man overalt i byen har påbegyndt nye boligbyggerier, som skal være med til at sikre boligforhold for såvel de studerende som for dem, der bare gerne vil bo i den jyske storby. Af de mest omfattende boligprojekter kan blandt andet nævnes; Aarhus Ø, Risskov Brynet, Ceresbyen og totalrenovationen af Gellerup – alle disse sikrer hver især flere tusinde boliger for folk i alle aldre og med forskellige indkomstforhold. En af de helt specielle ting ved boligbyggerierne i Aarhus er, at man her har valgt en tilgang, som skal sikre, at alle kan bo i byen.

Der er ingen indkomstbarriere eller fortrinsret, og for mange af dem på SU og lav indkomst er det bestemt en god nyhed. Sandsynligvis vil priserne ikke falde til et horribelt lavt niveau, men i takt med udviklingen skulle pristilvæksten i hvert fald gerne falde til et mere håndgribeligt niveau. Og har man som studerende ikke råd til det, må man enten flytte uden for Ringvejen eller supplere sin spæde SU med en løbende alternativ kapitalindsprøjtning. Læs mere her.  

For boligmarkedet betyder den store tilvækst af boligmuligheder, at lejepriserne generelt er nedadgående. For i kraft af at udbuddet stiger og efterspørgslen stagnerer, bliver prisniveauet nemlig også fastsat på et niveau, som giver bedre mening for de boligsøgende. Denne udvikling har været længe undervejs, men da man nu er mere opmærksom på problemet, har man også klargjort nye tiltag, der fremadrettet skal sikre, at man ikke pludselig som storbykommune står i nøjagtig samme situation om bare få år. 

Skriv et svar