Gå ikke på kompromis med din privatøkonomi, når du handler på nettet

Når du handler varer på nettet, så er det vigtigt, at du ikke sætter din egen økonomi på spil. Du skal ikke ende med at stå i en gældssituation, bare fordi du har lyst til at handle online. I dette skriv vil vi komme ind på, hvad du bør være særligt opmærksom på, når du skal handle varer online. Vi kommer endvidere med nogle gode tips og tricks til, hvordan du kan spare lidt penge, næste gang du handler online. 

Læg et budget inden du handler

Har du brug for at købe nye busker, et par nye shorts eller måske en ny t-shirt? Måske er det snart tid til, at din computer skal opgraderes? Hvad end din motivation for at handle online er, så anbefaler vi, at du lægger et budget for, hvor meget du må bruge. På den måde kan du styre dit forbrug, så du derved ikke ender i en situation, hvor du har brugt flere penge end højst nødvendigt.

Selvom der naturligvis er visse tilfælde, hvor man har behov for at handle online, så vil der mange gange være situationer, hvor de produkter, der købes, ikke er højst nødvendige. Her er det vigtigt at tænke over, hvordan ens egen privatøkonomi ser ud.

Forsøg at spare penge med rabatkoder

Skal du handle hos en webshop, så er der en sandsynlighed for, at du kan få rabat. Dette sker ved hjælp af rabatkoder. I dag er det blevet meget populært blandt forhandlere på nettet at kunne tilbyde forbrugere rabatkoder. Det kan dog godt være en anelse svært som forbruger at finde disse kuponkoder, hvis ikke man ved, hvor man skal kigge.

Derfor findes der i dag services såsom Coupiisam. Hos Coupiisam finder du rabatkoder til langt de fleste forretninger i Danmark. Her kan du nemt søge efter den webshop, du ønsker at handle hos. Skulle der være en aktiv rabatkode til webshoppen, så vil den fremgå på Coupiisam. Det er super smart, og det sikrer endvidere, at du kan spare lidt penge, hvis der er en rabatkode til rådighed. 

Du kan dog godt komme ud for, at en kode ikke virker. Skulle det være tilfældet, så har du højst sandsynligt kun brugt meget lidt tid på at finde frem til rabatkoden. Derfor er der ingen skade sket. Skulle koden dog have virket, så er det en hurtig måde at spare flere hundrede kroner på. 

Køb på afbetaling er ikke altid den rette vej at gå

Hos mange webshops tilbydes det, at du som forbruger kan købe en vare på afbetaling. Det sker typisk via en service såsom ViaBill. Selvom det kan lyde ganske tillokkende, så er det ikke altid en god idé.

Vælger du at købe en vare på afbetaling, så sætter du dig selv (på sin vis) i gæld. Du skylder selskabet nogle penge, som du løbende skal betale. For at få lov til at dele ens betaling op, vil man endvidere skulle betale gebyrer. I værste tilfælde kan man risikere at skulle betale renter, hvis man eksempelvis ikke betaler pengene retur indenfor rette tid.

Du ønsker ikke at stå i en situation, hvor du har købt en seng på afbetaling, og pludselig kommer i økonomiske vanskeligheder, som betyder, at du ikke kan afbetale. Derfor er det meget vigtigt at have sin privatøkonomi in mente, inden man køber en vare på afbetaling.

Omvendt kan det godt have en positiv indvirkning at købe på afbetaling, da det kan være med til at åbne dørene op for, at du kan købe nogle dyrere varer, uden at skulle have alle pengene op af lommen med det samme. 

Skriv et svar