Hvad er en konkurskarantæne?

Hvis du sidder i ledelsen i et selskab med begrænset hæftelse, har du risiko for at blive pålagt en konkurskarantæne. En konkurskarantæne giver som udgangspunkt forbud mod at sidde i ledelsen i tre år. Dog er en konkurskarantæne ikke noget, der bliver pålagt alle og enhver. Her i artiklen kan du læse mere om, hvad en konkurskarantæne er. 

Bliv klogere på begrebet konkurskarantæne

En konkurskarantæne kan pålægges ledelsesmedlemmer i et anpartsselskab eller aktieselskab. For at dette kan lade sig gøre, skal der dog være tale om et konkursramt selskab, og personen skal have gjort sig skyldig i grov uforsvarlig forretningsførelse. 

I tilfælde af en konkurskarantæne må den dømte person ikke sidde i ledelsen i en given periode. Ofte ligger denne periode på tre år. Personen må dog forsat gerne være ejer i virksomheden, og må ligeledes gerne arbejde som almindelig medarbejder. 

Fortsætter personen som ledelsesmedlem, enten åbenlyst eller de facto, er der tale om en overtrædelse af konkurskarantæne. Dette kan føre til en ny karantæne eller en udvidelse af karantæne. I værste fald kan en overtrædelse betyde fængselsstraf. 

Hvorfor bliver man pålagt en konkurskarantæne?

En konkurskarantæne bliver som sagt pålagt en person, der har ført grov uforsvarlig forretning. Dette kan gøres på flere forskellige måde. Grov uforsvarlig forretningsførelse kan blandt andet komme på tale, hvis moms og A-skat ikke er blevet betalt. 

En anden mulighed for grov uforsvarlig forretningsførelse er, hvis selskabets drift er fortsat efter håbløshedstidspunktet. Håbløshedstidspunktet er det tidspunkt, hvor ledelsen burde have indset at virksomhedens drift skulle stoppes. 

Bliver driften fortsat efter håbløshedstidspunktet, kan det blandt andet betyde, at kreditorer ikke kan betales. Vil du undgå at blive pålagt en konkurskarantæne, handler det altså i bund og grund om, at du skal være opmærksom på dine ansvarsområder som leder. 

Hvad skal der ske, hvis direktøren bliver pålagt en konkurskarantæne?

I teorien kan alle medlemmer af ledelsen blive pålagt en konkurskarantæne. Dette gælder altså også direktøren af virksomheden. Får direktøren af virksomheden forbud mod at fortsætte i ledelsen, er det vigtigt, at der bliver ansat en anden person, der kan træde til som direktør. 

En virksomhed skal nemlig have en registreret direktør. Er der ikke nogen direktør, kan virksomheden risikere tvangsopløsning. Derfor er det vigtigt hurtigt at finde en person, der kan besætte denne stilling. 

Selvom det kan være fristende at fortsætte som direktør på trods af en konkurskarantæne, er det vigtigt, at forbuddet bliver overholdt. En overtrædelse af konkurskarantæne kan nemlig have store konsekvenser for din hverdag.

Overtrædelse af konkurskarantæne

Bliver du pålagt en konkurskarantæne, får du nogle retningslinjer, som du skal følge. Overholder du ikke disse retningslinjer, er der altså tale om en overtrædelse af din karantæne. En overtrædelse kan have store konsekvenser – større end den konkurskarantæne, som du først er blevet pålagt. 

En overtrædelse kan nemlig betyde, at du bliver pålagt en ny eller udvidet konkurskarantæne. En udvidet konkurskarantæne kan for eksempel dække over, at du heller ikke må deltage i ledelsen af virksomheder med personlig hæftelse. Her er der blandt andet tale om enkeltmandsvirksomheder. 

En overtrædelse kan ligeledes medføre en bøde eller fængselsstraf. Derfor har det stor betydning, at reglerne for en konkurskarantæne bliver overholdt. 

Hvad skal jeg gøre i tilfælde af en konkurskarantæne?

I tilfælde af en konkurskarantæne er det en god idé at kontakte en advokat. En advokat kan nemlig føre din sag med henblik på en frifindelse. Bliver du frifundet i din karantænesag, kommer det til at have mange positive konsekvenser for dig. 

En frifindelse betyder blandt andet, at du kan fortsætte i selskabets ledelse. Desuden betyder en frifindelse, at du slipper for at betale sagsomkostninger til kurator og advokat.

Skriv et svar