Hvorfor bør du have en advokat med til ejendomsinvestering og projektudvikling af fast ejendom?

Det er super vigtigt at alle faser i din projektudvikling af fast ejendom eller ejendomsinvestering foregår rigtigt og der indgås bindende aftaler og kontrakter med alle involverede parter, så I ikke får byggesager senere.

Ejendomsinvestors krav til ejendomsprojekter

Ejendomsinvestorer stiller typisk krav til et ejendomsprojekt, inden de investerer.  Hos North Ejendomsadvokater har de stor erfaring både med at rådgive dig der projektudvikler den faste ejendom og dig der som investor beskæftiger dig med ejendomsinvestering. De er bindeleddet, der hjælper jer så det jurdiske er på plads og i orden for alle indvolverede parter.
North Ejendomsadvokater bruger denne erfaring inden for projektudvikling og ejendomsinvestering både i den daglige erhvervsrådgivning, og når de hjælper dig med at udarbejde din projektbeskrivelse og udbudsmateriale. 

Køb og salg, samt Selskabers erhvervelse af fast ejendom

I forbindelse med køb og salg af ejendommen til dit udviklingsprojekt eller ejendomsinvesteringen f.eks. møntet til fremtidig udlejning og måske, salg med tiden – rådgiver North Ejendomsadvokater dig om: Adkomst til og tinglysning af ejendommen, optionsaftaler, køberetter, opkøb af jord til brug for dit ejendomsprojekt, oplysningsforpligtelsen i forbindelse med salg af ejendommen, købers undersøgelsesforpligtelse ved køb af ejendommen, betingelser der skal være gældende for handlen, skøder, eventuelle erhvervelsesbegrænsninger, udstykning og evt. begrænsninger i den forbindelse.
Som Ejendomsadvokater rådgiver de selvfølgelig også selskaber og erhvervsdrivende med bl.a. Erhvervelsesbegrænsningen for selskaber, sommerhusloven og tinglysning af skøde. 

 

Advokat til ejendomsinvestering 

Som advokater til fast ejendom og ejendomsinvestering, hjælper de dig også med alt i forhold til entreprise, istandsættelse og klargørelse af dine ejendomme, hvis det vurderes som en god idé i forhold til udlejning eller genudlejning. Se mere her om entrepriseret lejeret, og erhvervslejeret.

Som din faste advokat og sparringspartner på det ejendomsmarkedet, hjælper de dig blandt andet med at sikre, at dit skøde er, som det skal være juridisk og bliver tinglyst korrekt.

Skødet laves f.eks. som et ekstrakt af købsaftalen, hvor de udlæg og byrder, der måtte være på ejendommen fremgår. Skødet tinglyses ved Tinglysningsretten, og er herefter dit og bevis på, at du ejer den konkrete ejendom du har investeret i. Hvis du optager lån i dine ejendomme, bliver der tinglyst et pantebrev, som beviser at der er pant i din ejendom. Alt dette hjælper North Advokater dig naturligvis med.

Læs mere om Advokat projektudvikling her: https://www.northadvokater.dk/advokat-projektudvikling-af-fast-ejendom/

Læs mere om Advokat til ejendomsinvering her https://www.northadvokater.dk/advokat-ejendomsinvestering/


Du er meget velkommen til at kontakte North Advokaters specialiserede rådgivere for fast ejendom til erhvervslivet. De er klar til at besvare dine spørgsmål.

Tag kontakt til North Ejendomsadvokater her:

Ema
kontakt@northadvokater.dkRing til os

+ 45 70 30 24 24

 

Skriv et svar