Skal du have et hus revet ned?

Det er ofte billigere at rive et gammelt hus ned og bygge et helt nyt hus op end det er at renovere et gammelt hus – og på sigt er det også billigere at vedligeholde et helt nyt hus end det er at vedligeholde et gammelt hus. Der er dog en del, man skal være opmærksom på, når man skal have revet et hus ned. Vi gennemgår her de vigtigste punkter.

Hvilken lovgivning skal man være opmærksom på?

Der er flere regler, du skal være opmærksom på, hvis du skal rive et hus ned. Du skal nemlig altid overholde den de gældende krav i Bygningsreglement 2010, og så skal du selvfølgelig også være opmærksom på, at der kan være andre regler i f.eks. lokalplanen eller en tinglyst deklaration.

I Bygningsreglementet skal du bl.a. være opmærksom på følgende:

  • Nedrivning skal anmeldes til kommunen, og det skal ske minimum to uger før nedrivningen påbegyndes.
  • Der skal oplyses bygningens adresse, matrikelbetegnelse og bygningsidentifikation samt bygningens højde og grundflade.
  • Garager, udhuse og carporte og lignende små bygninger kan nedrives uden anmeldelse.

Det vigtigste du skal være opmærksom på, er dog, at du skal ansøge din kommune om nedrivningstilladelse, og det kan du gøre på din kommunes hjemmeside.

Når du har en nedrivningstilladelse, betyder det ikke, at arbejdet kan gå i gang. Hvis der er tale om et område, der er større end 10 kvadratmeter eller det frembringes mere end 1 ton affald, skal der gives tilladelse fra kommunens affald/genbrugsafdeling, før arbejdet kan begyndes. Det kræver en miljøscreeningsrapport. Det betyder, at bygningen, hvor renoveringen eller nedrivningen skal udføres, bliver tjekket igennem for skadelige stoffer. Nedrivningsarbejdet må ikke påbegyndes, før kommunens afdeling for affald/genbrug har godkendt tilladelsen hertil.

Når bygningen så er fjernet, skal det afmeldes til kommunen – og hvis man ikke kan påvise at materialerne fra nedrivningen er bortskaffet på den rigtige miljøvenlige måde, kan man blive nægtet godkendelse af nedrivningen – og det betyder, at man ikke kan få lov til at bygge nyt på grunden og man kan også blive straffet med bøde eller i værste tilfælde blive politianmeldt og få fængselsstraf.

Kan man få tilskud til nedrivningen?

Du kan få tilskud fra kommunen til at få nedrevet et hus, hvis det er fra før 1950 og ligger i en landsby med under 3000 indbyggere eller i det åbne land. De fleste kommuner behandler disse ansøgninger to gange årligt, og her lægges især vægt på, at nedrivningen vil have en forskønnende effekt.

Hvordan skal man rive huset ned?

Der findes mange forskellige måder at håndtere en nedrivning på, men der er især én metode, der egner sig godt til nedrivning, nemlig sprængning. Det er en yderst hurtig og effektiv nedrivningsmetode – og på trods af udgangspunktet er det faktisk meget mere sikkert end mange andre nedrivningsmetoder. Det kræver dog at man allierer sig med nogle eksperter på området, men de kan altså også udregne ned til mindste detalje, hvordan du hurtigst og bedst får jævnet et hus med jorden. Sprængning letter også oprydningsarbejdet, da der er tale om ret små stykker, der skal sorteres og afskaffes.

Skriv et svar