Derfor benytter virkomhederne i stigende grad rekrutteringsbureauer

Det er snart reglen mere end det er undtagelsen, at virksomheder benytter sig af headhuntere i form af rekrutteringsbureauer, når de ansætter medarbejdere. Tendensen har været stigende de seneste år – og med god grund. Det er nemlig godt givet ud at udlicitere ansættelsesprocesserne. 

Professionel headhunting skaber værdi i virksomhederne

Ansættelsesprocesser er ofte trivielle tids- og ressourcekrævende. Der skal som regel læses mange ansøgninger igennem for hvert jobopslag, og derefter afholdes mange samtaler. Flere af virksomhedens medarbejdere såvel som ledelse må sætte arbejdstimer af til at medvirke i forløbet, og det tager ressourcer og energi – sådan har det i hvert fald været før i tiden. I dag har vi set en udvikling og en ændring i virksomhedernes foretrukne rekruttering, der i dag foretages af en ekstern konsulent – et såkaldt rekrutteringsfirma. Når virksomhederne benytter et bureau til at rekruttere nye medarbejde, så udliciteres en bestandig del af selve ansættelsesprocessen. Der bliver ikke slået et stillingsopslag op – man går i stedet direkte til headhunteren, der finder de bedste kandidater til jobbet, samt varetager de indledende samtaler. Først når man er sidst i processen og står med de absolut bedste kandidater involveres ledelsen – på den måde skal virksomhedens nøglemedarbejdere ikke bruge mere tid end nødvendigt på ansættelsesprocessen, og kan derfor skabe værdi i deres respektive roller i stedet for. Yderligere har brugen af rekrutteringsbureauer den fordel, at kun de helt rigtige kandidater bliver introduceret – man ender altså ikke med at bruge tid på samtaler, der ikke har nogen værdi i udsigt, og man ender som regel med den bedste M/K til jobbet, da disse bureauer har kontakten til de mest attraktive kandidater. 

Når den målrettede og effektive indsats bliver en ressourcebesparelse 

En god ansættelsesproces er af høj værdi i en travl virksomhed, men det er sjældent der, virksomhedens primære styrke ligger – det er det til gengæld i et rekrutteringsfirma, hvorfor der kan være meget fordel i at udlicitere denne del af driften. Jo færre ressourcer en virksomhed kan bruge på en ansættelsesproces, jo bedre. Når virksomhederne lader rekrutteringsbureauer varetage ansættelsen af nye medarbejde, så sparer de egne ressourcer hos medarbejde og ledelse, fakturerbare timer og tid, der kan bruges mere hensigtsmæssigt hos den enkelte. Dertil øger de sandsynligheden for at få de rette nye medarbejdere ind hurtigt, da rekrutteringsbureauerne er stærke i at sætte de rette kandidater hos de specifikke virksomheder.

Skriv et svar