Ny lov om arbejdstidsregistrering

Betalt indlæg

Den nye lov om arbejdstidsregistrering, som træder i kraft i juli 2024, er en implementering af EU’s arbejdstidsdirektiv. Loven kræver med få undtagelser, at alle arbejdsgivere i Danmark registrerer deres medarbejderes daglige arbejdstid. Formålet med loven er at sikre overholdelse af reglerne om maksimal ugentlig arbejdstid og hviletid, hvilket skal beskytte medarbejderne mod overarbejde og sikre et sundt arbejdsmiljø.

Lovkrav om tidsregistrering og undtagelser

Ifølge loven skal arbejdsgivere registrere ansattes arbejdstimer dagligt. Dette inkluderer både fuldtids- og deltidsansatte. Der er dog undtagelser for visse erhverv, hvor der er mulighed for at aftale arbejdstid ud over de normale 48 timer pr. uge. Undtagelser er bl.a. med for at sikre, at kritiske funktioner som sundhedssektoren og beredskabstjenester kan fungere effektivt. Der findes desuden undtagelser for såkaldte selvtilrettelæggere.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Indførelsen af de nye krav får administrative konsekvenser for stort set alle arbejdsgivere og økonomiske konsekvenser for mange. De fleste virksomheder vil formentlig skulle investere i nye systemer eller opgradere eksisterende tidsregistreringssystemer for at sikre, at de lever op til de nye standarder. Der vil også skulle bruges resurser på oplæring i systemet og indarbejdelse af nye vaner for både ledelse og medarbejdere.

Overholdelse og sanktioner

Der er sanktioner for ikke at overholde de nye krav. Arbejdstilsynet vil føre tilsyn med overholdelsen, og manglende overholdelse kan medføre bøder eller andre juridiske konsekvenser. Givet lovens snarlige ikrafttrædelse er det på høje tid gøre sig klar til den nye lov om arbejdstidsregistrering og sikre en glidende overgang til de nye forhold.

Implementering af timeregistrering i praksis

For at sikre en effektiv implementering af de nye regler bør virksomhederne overveje at uddanne deres HR-afdelinger og ledelsespersonale i de nye lovkrav. Det kan også være en fordel at involvere medarbejderne i processen. At sikre, at personalet ikke blot ved, hvordan systemet bruges, men også forstår baggrunden for de nye lovkrav, kan medvirke til at sikre en bedre regelefterlevelse og en større tilfredshed i forbindelse med den nye administrative byrde.

Skriv et svar